ผู้จัดทำ


นางอรวรรณ นามสกุล กองพิลา เชื้อชาติ ไทย สัญชาติไทย ศาสนาพุทธ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
รหัสไปรษณีย์ 40270 โทรสาร 043266118
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ปริญญาตรี วุฒิ กศ.บ. สาขาวิชา สังคมศึกษา จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปริญญาโท วุฒิ ศษ.ม. สาขาวิชา สังคมศึกษา จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน เริ่มวิชาชีพครู เมื่อ พ.ศ. 2536
เป็นครูสอนวิชาสังคมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2536
วิชาที่สอน สังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม. 5 และ ม.6
งาน/กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากการสอน
– หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
–  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
–  เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน
–   คณะกรรมการโรงเรียนในฝัน

Advertisements

2 ตอบกลับที่ ผู้จัดทำ

  1. rattanapons พูดว่า:

    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีปหลายแผ่นที่ยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยดินแดนและหมู่เกาะด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าโดยทางเขตแดนแล้ว หมู่เกาะอันดามัน จะเป็นของอินเดีย แต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมทีเดียวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังหมายรวมอาณาเขตที่กว้างกว่านั้น รวมไปถึง ตอนใต้ของจีน ฮ่องกง และไต้หวันด้วย แต่เนื่องจากระยะหลังใช้หลักการแบ่งทางการเมือง ทำให้ส่วนดังกล่าวจึงถูกรวมเข้ากับบริเวณเอเชียตะวันออก

  2. nipapronm พูดว่า:

    คนเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ที่มีกิจกรรมต่างๆ บนพื้นผิวโลก การตั้งถิ่นฐาน ตามโครงสร้างของผิวโลก และคนมีการแข่งขันกันที่จะควบคุมพื้นผิวโลก สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยกิจกรรมของมนุษย์มีผลอย่างมากต่อ แนวทางที่เป็นลักษณะคุณค่าทางสังคมมนุษย์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลก และกิจกรรมของมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อลักษณะ และกระบวนการทางกายภาพของโลกความรู้ทางภูมิศาสตร์ทำให้ผู้คนสามารถพัฒนาความเข้าใจ ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคน สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ณ เวลาหนึ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s