ความหมายของประวัติศาสตร์

(ทวีศิลป์   สืบวัฒนะ, 2543)คำว่า ประวัติศาสตร์

มาจากภาษาอังกฤษ History ซึ่งมาจากภาษากรีก ว่า Historia แปลว่า การสืบสวน สอบสวนโดย
ผู้ที่ประดิษฐ์คำดังกล่าวคือ Herodotus ซึ่งเป็นบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 2,000 ปี
ที่ผ่านมา คนไทยในอดีตเรียกลักษณะการศึกษาเรื่องราวของอดีตว่าตำนาน และพงศาวดาร ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453-2468) ได้ทรงเริ่มเรียกการศึกษาเรื่องของอดีตดังกล่าว ว่า “ประวัติศาสตร์”  นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ให้ความหมายคำว่า ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ กัน  เช่น เลโอโปลด์ ฟอน รันเก กล่าวว่า “ประวัติศาสตร์เคยรับหน้าที่ในการตัดสินอดีต เพื่อสั่งสอนปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ของอนาคต  หน้าที่เช่นนี้ ประวัติศาสตร์ต้องการแสดงให้เห็นเพียงว่าเกิดอะไรขึ้น  จริง ๆ”  (Leopold von Ranke (1795-1886): It wants to show only what really happen – wie es eigentlich gewesen ) ; อี เอช คาร์ ให้ความหมายว่าประวัติศาสตร์ คือ “เรื่องราวอันต่อเนื่องของการโต้ตอบระหว่างนักประวัติศาสตร์
กับหลักฐานข้อเท็จจริง และเป็นบทสนทนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างปัจจุบันกับอดีต” (E.H.Carr:  ‘What is history?’ is that it is a continuous process of interaction between the historian and his facts, and unending dialogue between the present and the past)[1]  และ อาร์ จี คอลลิงวูด เสนอว่า “เพื่อจะทราบว่ามนุษย์คืออะไร” (R.G.Collingwood: What man is)  นอกจากนี้ คาร์ล มาร์กซ์ ( Karl Marx: 1818-1883)  อธิบายว่า ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ระหว่างชนชั้น ระหว่าง
“ ผู้กดขี่กับผู้ถูกกดขี่ ” อยู่ตลอดเวลาและการต่อสู้แต่ละครั้งก็ล้วนจบลงด้วยสังคมอีกทั้งสังคมถูกเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิวัติ  หรือไม่ชนชั้นที่ต่อสู้กันสูญสลายไปด้วยกัน” อย่างไรก็ตามอาจสรุปตามแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับลักษณะประวัติศาสตร์ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในในอดีตหรือ เป็นเรื่องที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง


 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s